White Napkin

$1.70 + GST

White cloth napkin.

Please order in qty’s of 10